Welkom op de website van de Brede School Legmeer


De Brede School Legmeer is een samenwerkingsproject van de schoolbesturen van SBO De Dolfijn, ICBO De Kwikstaart, OBS Toermalijn, het bestuur van kinderopvang Solidoe en de gemeente Uithoorn (welzijn- en buurtfunctie). De Brede School heeft de beschikking over twee sportzalen, twee speeldaken (1500m2), een kenniscentrum, kantine, leskeuken, technieklokaal, cursusruimtes, patio en een atrium.

Het gebouw is gelegen aan de Randhoornweg, vlakbij het evenemententerrein en het speelbos.
Er is ruime parkeergelegenheid, maar het gebouw is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer.
 
De Kwikstaart  
www.dekwikstaart.nl
 
Wij willen aansluiten op de onderzoekende houding van kind. We hebben wel gereedschappen nodig om dit te kunnen doen. De basisgereedschappen zijn taal, lezen en rekenen, de ontwikkelingsgereedschappen zijn tekenen, muziek, bewegingsonderwijs, excursies/cultuur en drama (de sociale vaardigheden). Daarnaast de kennisgereedschappen aardrijkskunde en geschiedenis, natuur, biologie en verkeer. We moeten leren samenwerken en daarin geholpen en soms gestuurd worden, zodat we met elkaar vooruit kunnen komen.

Toermalijn   
 www.toermalijn-uithoorn.nl

Onze school is een kleinschalige openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. Op onze school respecteren we ieders geloof of levensovertuiging passend binnen de democratische rechtsstaat. Bij ons op school heerst een veilig schoolklimaat. Een school die door samen leren, samen leert leven.De Dolfijn  
www.dedolfijn.nl

De Dolfijn is een speciale school voor basisonderwijs (sbo) voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Op de Dolfijn leren kinderen met hun hoofd, hart en handen. Wij werken oplossingsgericht, denken in kansen en geloven in het talent van ieder kind. Onze tot excellent uitgeroepen school in Uithoorn is er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij ontwikkelen ons tot het kenniscentrum voor onderwijsondersteuning in onze regio en bieden onderwijs aan kinderen met zeer diverse ondersteuningsvragen.
Solidoe
www.solidoe.nl

Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving als geheel.
Met liefde en vanuit professionaliteit zorgt Solidoe dagelijks voor een sterke pedagogische omgeving voor de kinderen die aan haar toevertrouwd zijn. Ouders krijgen zo de kans om werk en gezin te combineren, kinderen krijgen ruimte om spelend en lerend te groeien.  Bij Solidoe kunnen kinderen vaardigheden ontwikkelen die zij goed kunnen gebruiken, nu en in de toekomstige samenleving.

Optisport

Optisport is exploitant van ongeveer 350 accommodaties verspreid door Nederland en België. Hiermee is Optisport marktleider in Nederland en België. Optisport is specialist in de exploitatie en het beheer van publieke voorzieningen als zwembaden, schaatsbanen, sporthallen en multifunctionele sport- en welzijnscentra, maar ook van private voorzieningen als fitnesscentra en indoor speel paradijzen. Wij zijn een belangrijke partner voor gemeenten die commercieel én maatschappelijk aantrekkelijke voorzieningen van hoog niveau willen aanbieden aan hun inwoners. In opdracht van de gemeente Uithoorn verzorgt Optisport het beheer en de exploitatie van de Brede School Legmeer.Gemeente Uithoorn


De gemeente Uithoorn is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Brede School Legmeer en heeft voor deze taken de firma Optisport ingehuurd. Met de directies van de scholen en het kinderdagverblijf worden aspecten zoals veiligheid en onderhoudsniveau besproken. In en rond het gebouw bevindt zich een inbraak beveiligings systeem waaronder camera bewaking. Voor het waarborgen van de privacy heeft de gemeente een reglement opgesteld, te vinden op de site van de gemeente.
 
Wilt u een ruimte huren?
In de Brede School kunt u verschillende  ruimtes waaronder twee gymzalen huren. Een ruimte boeken is mogelijk via de site www.vindjeruimte.nl

Kinderfysiotherapie Uithoorn

Professionele, vriendelijke therapeuten met de juiste behandeling op maat voor uw kind. In onze praktijk worden uitsluitend kinderen behandeld. Wij zijn, als kinder fysio therapeuten, dé specialisten op het gebied van het bewegen en de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar en richten ons op (dreigende) gezondheids problemen die het bewegen van kinderen beïnvloeden. De praktijk is gevestigd in het Gezondheids centrum Waterlinie te Uithoorn. Daarnaast werken wij ook op de basisscholen in Uithoorn waaronder de Brede School Legmeer. Onze praktijk voldoet aan het kwaliteits kenmerk “KwaliteitZorg 3*” van Zorg en Zekerheid en is HKZ gecertificeerd. 

SBSO De Dolfijn

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde buitenschoolse opvang voor uw kind? SBSO De Dolfijn geeft kinderen een stimulerende, veilige en plezierige omgeving om na schooltijd te spelen, te ontspannen en te werken aan persoonlijke leerdoelen.

MOC ’t Kabouterhuis

Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 7 jaar met een ontwikkelings achterstand, met opvoedings problemen en/of met psychiatrische problemen.Logopedie praktijk Urlus 

Logopediepraktijk Urlus houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van logopedische stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie.